Gula ärtor
FRAMTIDENS PROTEIN

Vi blir fler och fler som drar ner på animaliska livsmedel till förmån för växtbaserade. Vi gör det både av hälsoskäl och av hänsyn till miljön. Det här är ett stort och viktigt skifte i vårt sätt att konsumera.

Och i takt med att vår kunskap om växtbaserad mat ökar, så ökar också viljan att hitta nya smarta proteinkällor. Sådana som lämnar ett litet koldioxidavtryck, går att ta fram utan miljöfarliga kemiska processer och som ger näringsrika och riktigt goda produkter – som ärtan.

Ärtan är på alla sätt överlägsen tidigare generationer av växtbaserade proteinkällor – som soja, nötter och spannmål. Den kräver mindre vatten och är rik på protein som går att utvinna utan kemiska lösningsmedel.